Varstvo osebnih podatkov - old

Varstvo osebnih podatkov

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Privolitev v obdelavo osebnih podatkov članov kluba zvestobe

 

S potrditvijo obrazca za registracijo in označitvijo polja »registrirajte se« podjetju CS Apparel Services s.r.o., s sedežem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 - Břevnov, Češka republika, mat. št.: 143 70 786, vpisanemu v sodni register pri Mestnem okrajnem sodišču v Pragi pod št. reg. vložka C 364669 (v nadaljevanju le kot »Upravljavec«) v zvezi s svojo registracijo v Klub zvestobe UA FAMILY (»Klub«), članstvom, delovanjem Kluba in koriščenjem ugodnosti izrecno dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov v obsegu obrazca za registracijo, ki sem jih Upravljavcu prostovoljno zagotovil/a (»Osebni podatki«), v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES in zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. ČR, št. 110/2019).

 

Pravna podlaga za obdelovanje vaših osebnih podatkov je vaša privolitev, podana Upravljavcu v skladu s točko a) 1. odst. 6. čl. Uredbe.

 

Osebnih podatkov niste dolžni zagotoviti. Je pa zagotovitev osebnih podatkov potrebna za vašo včlanitev v Klub zvestobe. Brez zagotovitve osebnih podatkov ne morete postati član Kluba in koristiti članskih ugodnosti.
 

Podjetje CS Apparel Group a.s., s sedežem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 - Břevnov, Češka republika, mat. št.: 08261512, vpisano v sodni register pri Mestnem okrajnem sodišču v Pragi pod št. reg. vložka B 24488 je krovna družba skupine, ki jo sestavljajo še naslednja podjetja iz Češke republike: USRetail CZ s.r.o., s sedežem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 - Břevnov, mat. št.: 07195559, vpisano v sodni register pri Mestnem okrajnem sodišču v Pragi pod št. reg. vložka C 296392; CS Retail 1969, s.r.o., s sedežem na naslovu U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6, mat. št.: 087 88 375, vpisano v sodni register pri Mestnem okrajnem sodišču v Pragi pod št. reg. vložka C 325315 in SAM 73 APPAREL s.r.o., s sedežem Milady Horákové, Kladno, mat. št.: 27115411, vpisano v sodni register pri Mestnem okrajnem sodišču v Pragi pod št. reg. vložka C 97385 (v nadaljevanju skupaj le kot »CSAG Group«). Skupina CSAG Group vključuje predvsem blagovne znamke Under Armour, SAM73, GAP in Celio. Domene vseh blagovnih znamk in podjetij v okviru skupine CSAG Group – https://www.underarmour.cz/, https://www.sam73.cz/, https://www.gapstore.cz/ in https://www.celiostore.cz/ – upravlja podjetje CS Apparel Services, ki hkrati organizira in vodi vse klube zvestobe blagovnih znamk, torej tudi Klub (skupaj le kot »klubi CSAG«).

Podjetje CS Apparel Services je upravljavec osebnih podatkov vseh članov navedenih klubov zvestobe, tj. posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki obiščejo navedene spletne strani skupine CSAG in se na njih registrirajo v klube CSAG. Upravljavec je vzpostavil in vzdržuje podatkovno zbirko vseh članov klubov zvestobe CSAG.

 

V obrazcu za registracijo zagotavljam osebne podatke v obsegu: ime, priimek, uporabniško ime, geslo, datum rojstva, telefonska številka, e-naslov, poštni naslov (za dostavo, za račun) in izrecno dovoljujem njihovo obdelavo za potrebe vodenja mojega članstva v Klubu zvestobe in v namene trženja, analitike in oblikovanja profilov za prilagoditev ponudbe izdelkov in storitev potrebam članov in izboljševanje kakovosti storitev.

Med podatke, ki se obdelujejo, sodijo tudi podatki, ki izvirajo iz članstva v Klubu zvestobe, podatki o naročilih, nakupih in podatki o plačilih.

 

Obvestilo o tržnih sporočilih:
  • V kolikor kot član Kluba niste izrecno zavrnili prejemanja tržnih sporočil, vam lahko Upravljavec po e-pošti pošilja novice skupine CSAG Group;
  • Od prejemanje novic se lahko kadarkoli brezplačno odjavite. To lahko storite tako, da sledite povezavi za odjavo, ki je navedena v vsakih prejetih novicah;

 

V okviru članstva v klubu so vam lahko poslane naslednje novice:

 

  • ponudbe ugodnosti za zveste člane Kluba
  • kode za popuste in druge ponudbe klubov CSAG
  • obvestila o akcijah klubov CSAG

 

Upravljavec vaše osebne podatke lahko obdeluje tudi izključno z avtomatiziranimi sredstvi. To pomeni, da so ob uporabi navedenih sredstev osebni podatki lahko avtomatsko obdelani na takšen način, da so članom programa zvestobe zagotovljene ugodnosti in ponudbe, ki ustrezajo njihovim prednostnim izbiram in/ali interesom na podlagi ugotovljenih nakupovalnih navad. Zaradi obdelave z avtomatiziranimi sredstvi lahko posamezni člani programa zvestobe prejemajo različne ugodnosti in ponudbe, nekatere ponudbe in/ali ugodnosti pa so lahko dostopne samo izbranim članom programa zvestobe.

 

Upravljavcu dovoljujem obdelavo Osebnih podatkov v zgoraj opisane namene in v zgoraj opisanem obsegu za obdobje trajanja članstva v Klubu oziroma do preklica privolitve. Po izteku tako določenega obdobja je Upravljavec upravičen obdelovati Osebne podatke za obdobje, ki ga določajo posebni pravni predpisi, za obdobje, potrebno za prekinitev članstva, ali za obdobje, potrebno za uveljavljanje pravic Upravljavca proti moji osebi, oziroma dokler ne nastopi druga okoliščina, ki ima lahko za posledico prenehanje obdelave osebnih podatkov (npr. prenehanje obstoja Klub ipd.). Osebni podatki se bodo obdelovali v elektronski obliki z avtomatiziranimi sredstvi ali v tiskani obliki z neavtomatiziranimi sredstvi in bodo vedno ustrezno zavarovani ter zaščiteni pred razkritjem nepooblaščenim osebam.

 

Upravljavec Osebne podatke obdeluje tudi prek svojih obdelovalcev in zvezi s tem soglašam, da Upravljavec tem obdelovalcem lahko prenese moje osebne podatke, in sicer v nujno potrebnem obsegu za določen namen obdelave. Obdelovalci iz prejšnjega stavka so predvsem osebe, ki upravljajo podatkovno bazo Osebnih podatkov s tehničnega vidika. Seznam obdelovalcev, ki jim Upravljavec trenutno razkriva osebne podatke za nadaljnjo obdelavo, je naveden v dokumentu Politika varstva osebnih podatkov skupine CSAG Group. Upravljavec Osebnih podatkov ne prenaša v tretje države izven Evropske unije.

 

Potrjujem, da sem seznanjen/a z dejstvom, da imam pravico dostopa do Osebnih podatkov, popravka ali izbrisa Osebnih podatkov in do omejitve obdelave Osebnih podatkov, da lahko ugovarjam obdelavi Osebnih podatkov in imam pravico do prenosljivosti Osebnih podatkov. Vem, da lahko vse zgoraj navede pravice uresničim prek e-naslova: gdpr@csapparelgroup.cz.

 

Seznanjen/a sem z dejstvom, da svojo privolitev lahko kadarkoli prekličem prek e-naslova gdpr@csapparelgroup.cz ali pisno na naslov CS Apparel Group a.s., s sedežem U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 - Břevnov, Češka republika. Upravljavec bo preklic privolitve v obdelavo Osebnih podatkov upošteval. Posledica preklica privolitve je prenehanje vašega članstva v Klubu. Preklic privolitve ne vpliva na obdelavo osebnih podatkov pred njenim preklicem.

 

Potrjujem, da z označitvijo polja/polj za soglasje svobodno, namensko, zavestno in enoznačno dovoljujem obdelavo mojih Osebnih podatkov.

 

Privolitev podajam prostovoljno in velja za obdobje trajanja mojega članstva v programu Kluba zvestobe oziroma dokler je ne prekličem, kar lahko storim kadarkoli.

 

S privolitvijo hkrati potrjujem, da sem se seznanil/a s Politiko varstva osebnih podatkov skupine CSAG Group in vsemi pravicami, ki jih imam v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov, da sem vse v celoti razumel/a in da so podatki, ki sem jih zagotovil/a točni, resnični in popolni.

 

Seznanjen/a sem z dejstvom, da ugodnosti in nagrad ni mogoče izterjati po pravni poti.

Točke zvestobe niso prenosljive.

 

Podrobnejši podatki o obdelavi in varstvu osebnih podatkov (Politika varstva osebnih podatkov skupine CSAG Group) so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.underarmour.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-csag-group2.

 

Če menite, da prihaja do nedovoljene obdelave vaših osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri nadzornem organu v svoji državi. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, s sedežem na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si, www.ip-rs.si